VA – (Ahk-toong Bay-bi) Covered 2011

艺人:大牌儿

专辑:(Ahk-toong Bay-bi) Covered

发行:2011.10.26

风格:U2

这张《(Ahk-toong Bay-bi) Covered》是向U2于1991年发行的专辑《Achtung Baby》20周年致敬的专辑。由著名的Q杂志发起,一线大牌儿参与翻唱,并且于12月发行的Q杂志一起免费提供下载。仅仅光看列表就让人心动, Read more about VA – (Ahk-toong Bay-bi) Covered 2011